Sådan omtales fans – Diskurs-analyse

Målgrupper og faldgruber fundet via diskursanalyse.

Som udgangspunkt for en diskursanalyse af hvordan NORDJYSKE Medier omtaler fans i deres journalistik har vi via Infomedia fremsøgt artikler fra NORDJYSKE Stiftstidende og Nordjyske.dk fra to perioder. 

Vi har udvalgt de to perioder, fordi de dækker sportslige op- og nedture og fans reaktioner på disse, ligesom dækning af hooliganistiske tendenser er inkluderet i en af perioderne.
Nærmere definition på vores litteraturudvælgelse findes i bunden af indlægget.

I 2007/08-sæsonen (guldsæsonen) har NORDJYSKE Stiftstidende stort fokus på AaB-fansene som værende bøller, hooligans og ballademagere. Således handler 17 af de 21 fremsøgte artikler fra denne sæson om uroligheder på- og uden for banen. Der er både snak om uroligheder blandt fans, slagsmål imellem fanfraktioner og en hooligan, der er blevet morder.
Det overordnede narrativ i denne Superliga-sæsons fan-diskurs er således negativt, og fans indtager en klar skurkerolle. I europæisk sammenhæng indtager fans dog en radikalt anden position, og sættes ind i en heltediskurs. Nedenfor vil vi eksemplificere de to diskurser.

Den overordnede kategorisering i de analyserede artikler er “fans”, men denne kategorisering forgrener sig i mange yderligere kategorier, der langt overordnet er negative.
Som eksempler fra artikelerne kan nævnes: Hooligans, bøller, ballademagere, fodboldidioter, højreekstremister, ultras og hærværksmænd.

Eksempel: “En 18-årig AaB-fan, der går i 3. g på gymnasium i Aalborg, er nemlig varetægtsfængslet (…) Den 18-årige fodboldbølle har nemlig allerede en betinget dom for vold.” – Hooligan og gymnasieelev – 6.5.2008 – Nordjyske Stiftstidende, Magnus Bjerg

I en så sportslig god sæson kan det undre, at der er megen fokus på ballade i forbindelse med fodbold. Der er således en modstilling mellem “os”, der vil vil fodbolden og den gode stemning, “os” der vil roen og det rolige bybillede  og “fans” (dem) der bare vil slås. TIl grund for denne meget væsentlige modstilling ligger både kulturforskelle mellem fans og tilskuere, set i forhold til hvad de to grupper mener, en fodboldoplevelse skal indeholde, samt en modstilling mellem udenforstående og hooligans, der har forskellige syn på tilladelig opførsel i bybilledet.

Eksempel: “Efter min mening har det ikke noget med fankultur at gøre, når man bruger sin lørdag eller søndag på stadion på at råbe ukvemsord efter aktørerne. Man kan blive ophidset over en uheldig aktion på banen, men det personlige had som mange spillere udsættes for hører ingen steder hjemme. Det er barnligt og og modbydeligt at høre  på.”
Fodbold-idioter i hobetal – 11/2-2008 –  NORDJYSKE Stiftstidende, Søren Olsson.

I samme åndedrag kan en meget relevant metafor inddrages i analysen af fans.

Eksempel: “De tider, hvor danske fans under et kunne beskrives som roligans er længe væk, og i stedet hører vi flere og flere historier om fankulturens bagside.”
Fodbold-idioter i hobetal – 11/2-2008 –  NORDJYSKE Stiftstidende, Søren Olsson.

Metaforen bruges normalt som “medaljens bagside”, der enten betyder, at en succes har haft en pris et andet sted end på “banen” eller om noget, man i bred forstand ikke har lyst til at kendes ved, men som alligevel eksisterer. I denne kommentar bruges udtrykket som betegnelse for den del af fankulturen, man ikke til daglig ser og ikke vil kendes ved. Brugen af metaforen svækker den almindelige fan, der bliver inddraget i fankulturens bagside.

Et mere positivt billede tegnes af de aalborgensiske fans til Europa League-opgøret mod Tottenham i december 2007. Her udtrykkes der forbavselse over, de danske fans’ engagement, og det præsupponeres, at den danske fankultur ellers ikke kan leve op til den engelske ditto.

Eksempel: “Flere af de engelske journalister gav udtryk for, at de sjældent havde oplevet noget lignende – selv om de er vant til den entusiastiske engelske fankultur.”
AaB og deres fans imponerede mest – 03/12/2007 – NORDJYSKE Stiftstidende – Claus Jensen.

Tre sæsoner senere, i Superliga-sæsonen 2010/2011 så AaB-verdenen radikalt anderledes ud. Ballademagerne var forstummet, samtidig med at AaB overvintrede på rækkens sidsteplads, der ved vinterpausen normalt er ensbetydende med sikker nedrykning, og helt indtil sidste spillerunde var klubben da også i overhængende nedrykningsfare.
Forårssæsonen blev fra klubbens side PR-omdøbt til “Opturen”, samtidig med at fans tog talrige initiativer for at støtte klubben og spillerne. Forårets overordnede narrativ blev derfor til: ”Aalborg for AaB – Her står vi fandme sammen om vores klub”. Narrativet lægger samtidig op til, at AaB-spillere og fans er sæsonens helte. De kæmper til sidste blodsdråbe, og klubben går aktivt ud og fortæller fansene, at ingen skal tro, slaget er tabt, før sæsonens sidste fløjt.

En vilje der gav udslag i NORDJYSKE Mediers dækning af fanscenen. I foråret blev kategoriseringer som: højrøstede, lokale, tilskuere, AaB-supportere, fanatiske og eksemplariske  alle brugt i en positiv sammenhæng, til at fortælle om AaB’s kamp for overlevelse.

Eksempel: “- De har faktisk opført sig eksemplarisk i løbet af foråret. Vi har en god dialog med dem, og der har ikke været nævneværdige problemer med de lokale fans i løbet af foråret, siger Bruno Brix fra Nordjyllands Politi.”
Fredelige tider på stadion, 5/5-2011 NORDJYSKE.dk, Anders Sønderup

I en sportslig hård sæson for Aalborg, AaB og fansene bliver den primære modstilling mellem “os”, der gerne vil opleve Superliga-fodbold på Energi Nord Arena og så den faretruende nedrykning (dem), der især i forårssæsonen hang over klubben som en sort sky. Her bliver alle kræfter sat ind på at støtte op og bekæmpe nedrykningen.

Eksempel: “- Det er ikke en lukket fest. Alle, der holder med AaB, er velkomne til at være med, siger Michael Meelsen.”
Fest i gaden før FCK-kamp, 11/3-2011 NORDJYSKE.dk, Anders Sønderup

“AaB-supportere på march for at skabe ekstra stemning i kampen mod nedrykning.”
Vi gider sgu ikke tage til Brønshøj i næste sæson, 13/3-2011 NORDJYSKE Stiftstidende, Flemming Junker

Som en metafor på den sportsligt dårlige sæson bruges metaforen “med røven i vandskorpen” for at understrege, at “skibet er på vej ned” og at det nu er sidste mulighed, hvis der ikke skal spilles 1. division i Aalborg i sæsonen efter.

Der er ikke helt givet slip på voldsdiskursen, som man så i NORDJYSKEs fandækning i guldsæsonen 2007/2008. I flere artikler spørges der ind til fanfraktionernes motiver og hvorvidt disse er voldelige, samtidig med at der i flere artikler indhentes kommentarer fra politiet, der skal understøtte disse udsagn.
Fan-udsagnene er ikke i sig selv nok, og som det ses i eksemplet, så præsupponeres det af journalisten, at de let kan provokeres til vold.

Eksempel: “Det vil være en ualmindelig dårlig ide at gå på værtshuset Spirit Of Amercia i en FCK-trøje i dag.”
Fest i gaden før FCK-kamp, 11/3-2011 NORDJYSKE.dk, Anders Sønderup

Og hvad gør vi så med denne analyse? Vores målgruppe er fans, og på baggrund af ovenstående analyse af to meget forskellige perioder, er der nogle pointer at trække ud.

  •  Fans er fans, men det er hooligans, ballademagere, bøller og fodboldidioter ikke. For både fans’ og journalistikkens skyld, vil det være givtigt at differentiere de negative kategorier af fans fra de overordnede.
  •  På samme baggrund bør eventuelle uroligheder, eller urolige elementer behandles i armslængde. Nuancerne skal trækkes frem, og fremtrædende personer i fanmiljøet bør altid tage stilling til, om de billiger det skete, og om det er noget, deres fanfraktion vil lægge navn til. Der bør aldrig stå, at “AaB-fans” som et overordnet term står bag uroligheder.
  •  Vi bør spørge os selv, om det er nødvendigt, at spørge, om fans har tænkt sig at være voldelige. Det bliver meget nemt til en fastholdelse af en fordom, der kan vedligeholde et skræmmebillede af fans i offentligheden.

Vi vil undersøge, om journalistisk arbejde efter disse retningslinjer er noget, der understøttes i litteraturen og forskningen, samt inddrage fans til feedback af vores nuancering.
__________________________________________________________________________
Literaturen stammer fra:

01.07.2007 – 01.07.2008: SAS-liga-sæsonen 2007/2008 som AaB vandt.
Søgetermer brugt: AaB fans, AaB Hooligans, AaB fodboldvold, AaB supportere, AaB tilhængere, AaB ultras
Relevante resultater: 21

01.01.2011 – 01.07.2011: Sidste halvdel af Superliga-sæsonen 2010/2011 hvor AaB hele foråret var i fare for nedrykning
Søgetermer brugt: AaB fan – ishockey – håndbold, AaB optur, Michael Meelsen, Rasmus Trenskow, Vesttribunen, Auxilia.
Relevante resultater: 11

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *