Der er plads til os! – Argument-analyse

Vi har lavet en lidt utraditionel argumentanalyse, der viser, at AaBinside har sin berettigelse på det danske mediekort.

Påstand 1: Der er plads til AaBinside i det danske mediebillede.

Belæg 1: Der findes ingen andre AaB-dedikerede medier i de etablerede mediehuse.

Gendrivelse af belæg: Der findes AaB-dedikerede “amatørmedier” samt AaB’s egen hjemmeside, der også er nyhedsformidlende. (Rygdækning: aabfan.dk, aabsport.dk og Poynter-artikel)

Gendrivelse af gendrivelse: En professionel nyhedsdækning vil være mere omfattende og kritisk end en amatørside og AaB selv.

Belæg 2: En brugerundersøgelse lavet af NORDJYSKE blandt 543 respondenter viser, at i alt 73 procent foretrækker onlinemedier som deres måde at følge AaB på.

Gendrivelse af belæg: En undersøgelse om AaB kan formodes at være overrepræsenteret af AaB-fans, der må formodes at være forudindtagede.

Gendrivelse af gendrivelsen: Gendrivelsen må findes ugyldig, da målgruppen for AaBinside er AaB-fans.

Belæg 3: En brugerundersøgelse lavet af NORDJYSKE blandt 543 respondenter viser, at i alt 52 procent foretrækker deres onlinemedie, fordi de er specialiseret i deres stof om AaB.

Gendrivelse af belæg: En undersøgelse om AaB kan formodes at være overræpræsenteret af AaB-fans, der må formodes at være forudindtagede.

Gendrivelse af gendrivelsen: Gendrivelsen må findes ugyldig, da målgruppen for AaBinside er AaB-fans.

Hjemmel: Fordi specialiseret onlinestof om AaB i høj grad er efterspurgt, er der en niche for AaBinside.

Vurdering: Det vurderes, at belægene alle holder i høj grad. Derfor vurderes det, at påstanden er stærkt underbygget. Det nævnes som sidebemærkning, at mange nichesites lever udmærket.

 

Påstand 2: Twitter er ikke optimalt til meningsfuld brugerinddragelse og dialog i AaBinside-sammenhæng.

Belæg 1: Der er få aktive AaB-fans på Twitter. (Rygdækning: Aktiviteten på #AaBinside, #SuperAaB, “AaB”, #sldk er meget lav)

Gendrivelse af belæg: Vi kan have ledt de forkerte steder.

Gendrivelse af gendrivelse: Søgestrengen “AaB” vil fange alt aktuelt om klubben ,uanset om der er brugt # eller ej.

Hjemmel: Der skal mange til, for at brugerinddragelse og dialog er omfattende nok til at være meningsfuld.

Gendrivelse af hjemmel: Der skal kun to til dialog.

Gendrivelse af gendrivelse: Man er nødt til at få mange med i puljen for at finde de få gode brugere, der kan smitte positivt af på de mange mindre gode.

Vurdering: Det er for tidligt at komme med denne påstand, da projektet kun har kørt seks uger. Det må forventes, at der skal en længere periode til for at starte sådan et projekt op, så man kan skabe en brugermasse på en ny platform, som ikke er blevet brugt målrettet af mediehuset tidligere. Vi kan ikke vurdere, hvor mange, der sidder og “lytter” med på #AaBinside uden at deltage aktivt. Med Clay Shirkys forudsigelige ubalance in mente må man formode, at der er en lang “hale”, der enten lytter eller sporadisk deltager.

 

Påstand 3: AaB-fans vil have mere om AaB, end de får i forvejen.

Belæg 1: En brugerundersøgelse lavet af NORDJYSKE viser at 47 procent af 543 respondenter aktivt læser eller søger informationer om AaB flere gange dagligt. (Rygdækning: Undersøgelse med 543 respondenter)

Gendrivelse af belæg: En undersøgelse om AaB kan formodes at være overræpræsenteret af AaB-fans, der må formodes at være forudindtagede.

Gendrivelse af gendrivelsen: Gendrivelsen må findes ugyldig, da målgruppen for AaBinside er AaB-fans.

Hjemmel: Hvis man aktivt flere gange dagligt søger informationer, er man ikke tilfredsstillet i forhold til, hvad man får serveret.

Gendrivelse af hjemmel: At søge informationer ofte er ikke nødvendigvis et symptom på at få for lidt stof. Det kan også betyde, at man vil holde sig opdateret.

Gendrivelse af gendrivelse: Hvis man aktivt søger flere informationer om det hold man følger flere gange om dagen, er man så interesseret i klubben, at man pr. automatik ikke kan få nok.

Vurdering: En brugerundersøgelse med 543 respondenter må vurderes at være meget vægtig i forhold til at vurdere påstandens styrke. NORDJYSKE Medier har tænkt sig at kaste sig ud i en videreførelse af projektet som et betalingssite blandt andet på baggrund af brugerundersøgelsen.

Påstand 4: Manglende synlighed giver for få læsere.

Belæg 1: En placering på AaBinside alene giver væsentligt færre læsere, end en artikel placeret på enten nordjyske.dk og/eller nordjyske.dk/sport

Gendrivelse af belæg: Artikler, der bliver placeret på forsiden af nordjyske.dk er udvalgt, fordi de er mere relevante eller passer bedre ind i forsidens mix end mange andre. De vil derfor automatisk trække flere klik.

Gendrivelse af gendrivelse: Brugertallet på nordjyske.dk og nordjyske.dk/sport er meget større end brugertallet på AaBinside.

Gendrivelse af belæg: aabinside.dk er ligeså nem at tilgå som nordjyske.dk

Gendrivelse af gendrivelse: Brugertallet på nordjyske.dk og nordjyske.dk/sport er meget større end brugertallet på AaBinside.

Hjemmel: AaBinside.dk er langt fra så kendt som nordjyske.dk eller nordyske.dk/sport. Siden er slet ikke så stor, at den kan leve sit eget liv, uden hjælp fra forsiden eller sporten.

Vurdering: Påstanden må vurderes at være stærk, da vi projektet igennem har oplevet påstanden udfolde sig. Vi kunne (måske) have sat hele marketingsapparatet igang med promoer og spots på NORDJYSKEs andre medier. Samtidig er det logisk at et niveau-3-subsite får færre hits end niveau-1- og 2-sites.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *